Wednesday, November 11, 2009

LITERASI BAHASA( PEMULIHAN BACAAN)

Pemulihan Membaca.

Pengenalan

Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk
penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu.
Justeru, aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak
dapat menguasai kemahiran ini.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat
membaca:
a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca)
Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan
berbahasa, kebolehan berbahasa, pengetahuan, dan pengalaman sedia ada.
b) Faktor yang ada pada bahan bacaan.
Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan
kata, panjang pendek ayat, kendungan bahan, struktur cerita, penggunaan dan
organisasi bahan grafik.

Aktiviti Pemulihan Bacaan.
1. Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran
fonetik dengan betul. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan
penerimaan akustik yang berbeza. Pengajaran bunyi vokal, diftong, dan
konsonan juga perlulah ditekankan. Justeru, guru perlu mengajarkan alat-alat
sebutan bunyi seperti:
•Bibir
•Gigi
•Gusi
•Lelangit keras
•Lelangit lembut
•Anak tekak
•Lidah
•Rongga tekak
•Rongga mulut

No comments:

Post a Comment